Plaški-Lika

Share - Podijeli

main menu
Home About Services Testimonial Contact

Dolina rijeke Dretulje

Dolina rijeke Dretulje se od izvora Dretulje do mostova u Plaškom, u desnom i lijevom zaobalju prostire na površini od oko 120 ha, na nadmorskoj visini od 365 do 380 metara.

Dolina obiluje vlažnim livadama i cretovima (među posljednjima u Hrvatskoj) s brojnim zaštićenim biljkama i životinjama.U dolini gornjeg toka Dretulje do danas je zabilježena 161 biljna vrsta, od kojih se čak 32 vrste nalaze u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske tj. na Crvenom popisu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Hrvatske.

Rijeke

Dretulja

Plaški ima dvije salmonidne rijeke Dretulju i Vrnjiku. Dretulja izvire ispod Kapele, a ponire nakon 7 km nadzemnog toka kroz Plaščansku dolinu. Podzemnu vezu ima sa rijekom Mrežnicom. Tok Dretulje uključen je u NATURA-u 2000, koja je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu.

Vrnjika

Rječica Vrnjika izvire u podnožju masiva Male Kapele, nedaleko zaseoka Kunić.Svojim dužinom od 11,5 km Vrnjika mirnim tokom protječe pokraj zaselaka Kunić, Boce, Međeđak i Latin, prema ušću u rijeku Dretulju u Plaškom. Prosječna širina rijeke iznosi 6 m, dok sveukupna površina iznosi 6,9 ha.

Izvori

Vrelo Dretulje

Više pojedinačnih izvora različitog intenziteta oblikuje glavnu maticu rijeke Dretulje. Najobilniji izvor Dretulje na topografskim kartama označen je toponimom Vrelo Dretulje odakle je voda bila je preusmjeravana jazom prema slapu koji je pokretao pilanu i mlin.

Vrelo Vrnjike

Rječica Vrnjika izvire u podnožju masiva Male Kapele, nedaleko zaseoka Kunić. Do sada je izvor istražen do dubine 84m. Nizvodno, nedaleko izvora sagrađeno je ribogojilište. Nekada je na izvoru Vrnjike radio mlin i pilana.

Jezero Sinjac

Jezero Sinjac smješteno je u zaseoku Jezero u Plaškom. Riječ je o četiri međusobno povezana izvora, odnosno kotla, koji se nazivaju i Gorske oči.

Grbina pećina

Nalazi se iznad sela Gornje Grbe u Plaškom i potvrđena je kao novi lokalitet čovječje ribice u Hrvatskoj.

Istraživanje Grbine pećine tehnikom speleoronjenja obavilo je Društvo za istraživanje i snjimanje krških fenomena DDISKF

Contact

Plaški-Lika