Priložnici za obnovu crkve - 2014.

AKCIJA ZAVRŠENA

Ukupno sakupljeno € 5018.85

U toku 2015 godine na račun CO Plaški kao i uplatama u upravi Crkvene opštine u Plaškom uplaćeno је ukupno EUR 5018.55 dobrovoljnog priloga namijenjenоg za obnovu crkvenih zvona.
Zahvaljujući sredstvima koje su priložnici uplaćivali direktno na račun CO Plaški, uplatama u upravi Crkvene opštine u Plaškom, kao i novčanim prilozima sakupljenim na tradicionalnoj plaščanskoj donatorskoj večeri u Beogradu izrađena su nova klatna i nosivi jarmovi i završena elektrifikacija za automatsko upravljanje zvonima.

IMENA PRILOŽNIKA

TOP 10

1. MARINA MIŠČEVIĆ KERBER
2. VUKELIĆ VLADIMIR (Kalota)
3. VUKELIĆ MILICA I NEBOJŠA
4. KOSANOVIĆ VELJKO (Brko)
5. VRCELJ MILE iz Beograda
6. VUKELIĆ ZORICA I VELJKO
7. DAMJANOVIĆ PERO
7.SMILJANIĆ RADMILA
8.DAŠICA DUŠAN
9. VUKELIĆ PREDRAG i MIŠO
10. VUKELIĆ ĐURO (Đoko Blagojov)
SKORUPAN DUŠKO (Vujić)
GVOZDENOVIĆ DRAGAN
GRBA VELJKO I BRANKO (Prpić)
JOVETIĆ DARKO
VEZMAR NEDELJKO
JANČIĆ BOGDAN (Janjac)
ŠUPICA PERO
KOSANOVIĆ MILAN (Štroko)
LASKOVIĆ UNA
TRBOJEVIĆ MILE

KRTINIĆ BOGDANKA i DUŠAN
VULIĆ DUŠKO (Roca)
GRKOVIĆ MILAN- Maksimov
VUKAS MANE s porodicom
LUKIĆ BRANKA (Ogrizović)-Šnjakina
GRBA BORO (Peronja)
KNEŽEVIĆ BOŽICA
ŠMITRAN DRAGO I SLAVUJKA
VEZMAR DANICA I SIMO
VUKELIĆ MILAN (Mićo Car)
KOSANOVIĆ DRAGAN (Zec) i NARANDŽA (Seka)
STOKUĆA ĐURO
KLIPA MANE
VUKAS ZORAN
BOCA ILIJANA
PEŠUT ĐOKO
LATAS ĐORĐE
DOKMANOVIĆ NIKOLA (Remo)
NINKOVIĆ RAJKO
KOSANOVIĆ RADE (Vejić)
DOKMANOVIĆ MILE
LETICA JOVO
KOVAČEVIĆ ŽELJKO
JAKŠIĆ MILICA (Mica)
KORAĆ SLOBODAN
LUKIĆ BRANKA
KOJADINOVIĆ DANKA
VIŠNJIĆ PETAR
MEDAKOVIĆ MILAN (Bešir) i RADMILA
VULIĆ ŽELJKO (Roca)
ŠUPICA MILOVAN
ŠUŠNJAR MILAN (Nikšan)
TRBOJEVIĆ DRAGAN
VUKELIĆ MILE I NENA
KLIPA ĐURO
VEZMAR NARANDŽA (Naka) i NIKOLA
BUNJEVAC SLAĐANA i DEJAN
KOSANOVIĆ DEJAN (Vejić)
KOSANOVIĆ VOJVODIĆ DANA
KOSANOVIĆ MILAN (Kovač)
PEŠUT MILAN (Maks)
ĐINOVIĆ VELJKO
VORKAPIĆ RADE (Barabica)
MIŠLJENOVIĆ ALEKSA
GRBA JOVANKA
STANIĆ IGOR
VUKELIĆ NEDELJKA
VIŠNJIĆ NEDELJKA
VUKELIĆ MARIJA
BOCA MILAN
JOVETIĆ RADMILA
BOZALO DRAGAN
DOPUĐ RADMILA
JOVANOVIĆ ANGELINA
MIKEŠIĆ UROŠ

ANONIMNI PRILOZI: € 150 + 400 kn

€ 4100,00
AUD 100 = € 68.30

SVEUKUPNO: € 5018.85

Podaci ažurirani 04.08.'14.
HRK 5600 = € 739.98
CAD 100 = € 67.10
RSD 5500 = € 43.17