Povratak na prethodnu stranicu

Početna-Home

Plaški i naselja u širem centru

Map of London

Učiona


Kamena građevina Maršala Marmonta

Saborna crkva


Srpska pravoslavna episkopalna crkva

Dolina rijeke Dretulje


Zašti ćeno ekološki značajno područje

Dom kulture


Sokolski dom izgrađen 1936.godine

Sjedište Općina Plaški


Kuća koja pamti

Crkva Sv Ane


Katolička crkva Svete Ane podignuta 1836. godine

Učiona

Podignuta u vrijeme kratkog perioda Napoleonove Ilirske provincije (1809-1813). Godine 1810. guverner Ilirske provincije maršal Auguste de Marmont obilazi sve vojne komande na području Eparhije gornjokarlovačke. U svom izvještaju primjećuje da na ovom području nema škola. Iste godine vladika Mojsije Blagorodni ot Mioković moli da se u eparhiji otvori 10 «Iliričeskih osnovnih škola», a da se u Karlovcu i u sjedištu svake Ilirske provincije osnuje po jedan «filozofsko-bogoslovskib seminar». Ovakva nastojanja vladike Miokovića dala su dobre rezultate. U jesen 1810. u Plaškom je otvorena bogoslovska škola za sveštenike. .

Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom saborna je, odnosno katedralna crkva Gornjokarlovačke eparhije. Crkvu je izgradio vladika Danilo Jakšić 1763. godine kao svoju zadužbinu i ostavštinu. Od svoje izgradnje crkva je dva puta nadograđivana i stilski mijenjana. Današnji izgled crkva duguje velikoj historicističkoj restauraciji (1903-1907) izvedenoj u vijeme vladike Mihajla Grujiće. Blagoslovom Njegovog Preosveštensta Episkopa gornjokarlovačkog G. Gerasima, a na inicijativu protonamjesnika Gorna Slavnića, tadašnjeg plaščanskog paroha, započeta je 2013. godine obnova crkve, i do sada su završeni radovi na zvoniku hrama.

Dolina rijeke Dretulje

Dolina rijeke Dretulje se od izvora Dretulje do mostova u Plaškom, u desnom i lijevom zaobalju prostire na površini od oko 120 ha, na nadmorskoj visini od 365 do 380 metara. Dolina obiluje vlažnim livadama i cretovima (među posljednjima u Hrvatskoj) s brojnim zaštićenim biljkama i životinjama.U dolini gornjeg toka Dretulje do danas je zabilježena 161 biljna vrsta, od kojih se čak 32 vrste nalaze u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske tj. na Crvenom popisu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Hrvatske.

Dom kulture

Izgradnjom Sokolskog doma 1936. godine mladi su dobili sportsko-kulturni centar u svojoj varošici. Gradnju doma pomogli su Plaščani iseljeni u Kansas City. U Domu je 1943. godine održano Drugo zasjedanja ZAVNOH-a ( Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske). Poslije 2.Svjetskog rata dom se zove i Kino jer se u njemu održavaju kino predstave. Dom je uvijek bio mjesto kulturnih i zabavnih događanja, a tako je i danas.

Sjedište općine Plaški-Kuća koja pamti

U ovu kući je bio zatvoren i mučen vladika SPC Savo Trlajić. Iz ove kuće je odveden u logor smrt Gospić-Jadovno-Pag. Episkop Sava je uhapšen 17. juna 1941. godine. Sa njim je po naređenju Josipa Tomljenovića – Brace, ustaškog tabornika u Plaškom, uhapšeno i trinaest viđenijih Srba iz Plaškog i trojica sveštenika. Ustaše su ih zatvorili u štalu u dvorištu kuće Josipa Tomljenovića u kojoj su svi zatvorenici, a posebno episkop Sava, bili svakodnevno mučeni. Dana 19. jula 1941. godine vlakom su, u stočnim vagonima otpremljeni za Gospić gdje im se gubi trag.

Katolička crkva Sv Ana

Broj katolika u župi Plaški osnovanoj 1769. godine kreće se u 18. i 19. vijeku između 100 i 150. Ipak, tada postojeća crkva i za malobrojne katolike bila je premalena pa je 1836. sagrađena nova crkva posvećena sv. Ani, koja stoji i danas. Nakon 1995. godine Plaški je naseljen Hrvatima iz Bosne, a sa njima dolazi i svećenik iz banjalučkog kraja. Danas je župa Plaški popunjena novim župljanima, a crkva u fazi preuređenja i proširenja.

Plaški

Sela - naseljena, malo naseljena ili opustjela

Plaščanska općina sastavljena je od osam naselja: Plaški, Janja Gora, Latin, Lapat, Podhum Plaščanski, Zebić, Kunić i Jezero, od kojih je najveći Plaški .

Mapa

Grbice


Selo uz gornji tok rijeke Dretulje

Lapat


Na izlasku iz Plaškog u pravcu Plitivica

Janja gora


Stara kuća u Šušnjarima

Klašnica


Oko Klašnice i pogled na Hum

Rubom Kapele


Vukelići, Budimlije, Zebić, Ninkovići, Vera

Vrelo Dretulje


Crpilište vode i jedina privatna kuća

Grbice

Od Malog Vrela put vodi do sela Grbice

Lapat

Naselje uz glavnu cestu na izlasku iz Plaškog u pravcu Plitvica

Janja gora

Mihajlo Latas, kasnije Omer Paša Latas porijeklom je iz sela Latasi, Janja gora

Klašnica

Oko Klašnica i pogled na Hum.

Rubom Kapele

U podnožju Kapele su sela Vukelići, Zebić, Budimlije, Ninkovići, Vera

Vrelo Dretulje

U zoni zaštite je crpilište vode. Na izvoru su ostatci starog mlina, a u neposrednoj blizini izvora je privatna kuća, jedina naseljena građevina.